Czas na działanie jest teraz

Ileż to razy słyszeliśmy to hasło, ten odzew do boju – przed wyborami, przed strajkami, przed głosowaniami, w czasie epidemii…